گفت و گو با دکتر امیرکامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران

مصاحبه با جناب آقای دکتر امیرکامران نیکوسخن دارای دکترای حرفه‌ای پزشکی و مدیرعامل انجمن دیابت و رئیس فدراسیون بین المللی…

گفتگو با دکتر محمدحسین ماندگار

گفت و گوی گروه KMT با پدر جراحی قلب ایران، استاد ارجمند جناب آقای دکتر ماندگار به مناسبت روز جهانی…