KMT Talk Logo

درباره ما بیشتر بدانید!

KMT Talk یک رویداد تجربه نگاری بوده که در سال 1400 با هدف آگاهی رسانی به عموم مردم و نیز ارتقاء سطح دانش عمومی در زمینه سلامت تشکیل شده و در قالب مصاحبه های کوتاه (30 دقیقه و کمتر) منتشر می شوند. در این رویداد با دعوت از متخصصین و افراد سرشناس حوزه سلامت، به بررسی ابعاد مختلف و متفاوتی از این حوزه خواهیم پرداخت و زوایای پنهان آن را کشف خواهم کرد.

 

 

رویکرد

در مصاحبه های KMT Talk شاهد به اشتراک گذاری تجربیات افرادی هستیم که در حوزه ی تخصصی خود دستی بر آتش داشته و تکنیک ها و فنون تخصصی خود را با زبانی ساده و ملموس برای شما بیان نموده اند. همچنین ما با در نظر گرفتن نیاز مخاطبان خود، مصاحبه های اختصاصی تهیه نموده ایم تا علاوه بر آگاهی رسانی، به رفع دغدغه مندی آنان کمک شایانی کرده باشیم.

چه اشخاصی صحبت می کنند؟

در KMT Talk از پزشکان مجرب، متخصصین و افراد موفق حوزه سلامت دعوت به عمل آورده ایم تا در مصاحبه های ما حضور پیدا کرده و با بیان مسائل گوناگونی که عموم مردم با آن ها رو به رو شده اند به گفت و گو بپردازیم. همچنین میهمانان ما علاوه بر موارد ذکر شده می توانند با ارائه تجربیات خود، در رشد و تکامل جامعه نقش موثری ایفا نمایند.

هدف

هدف از برگزاری مصاحبه های KMT Talk، بررسی مشکلات، و رفع دغدغه مندی بیماران، آگاهی رسانی و ارتقاء سطح دانش عمومی در خصوص بسیاری از مسائل بهداشت و درمان و انتقال تجربیات متخصصین به همکاران خود جهت راهگشایی در درمان بسیاری از بیماری ها، می باشد. ما در این برنامه سعی داریم در راستای بهبود سطح سلامت جامعه قدم برداشته و به نوبه خود نقشی موثر ایفا نماییم.