گفت و گو با دکتر امیرکامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران

مصاحبه با جناب آقای دکتر امیرکامران نیکوسخن دارای دکترای حرفه‌ای پزشکی و مدیرعامل انجمن دیابت و رئیس فدراسیون بین المللی…