گفتگو با دکتر محمدحسین ماندگار

گفت و گوی گروه KMT با پدر جراحی قلب ایران، استاد ارجمند جناب آقای دکتر ماندگار به مناسبت روز جهانی…