گفت و گو با دکتر امیرکامران نیکوسخن، مدیر عامل انجمن دیابت ایران

مصاحبه با جناب آقای دکتر امیرکامران نیکوسخن دارای دکترای حرفه‌ای پزشکی و مدیرعامل انجمن دیابت و رئیس فدراسیون بین المللی…

گفتگو با دکتر محمدحسین ماندگار

گفت و گوی گروه KMT با پدر جراحی قلب ایران، استاد ارجمند جناب آقای دکتر ماندگار به مناسبت روز جهانی…

مصاحبه با جناب آقای دکتر جنابیان، فوق تخصص مدیکال انکولوژی

مصاحبه با جناب آقای دکتر جنابیان، فوق تخصص مدیکال انکولوژی که این گفت و گو در راستای ارتقاء سطح دانش…