مصاحبه با جناب آقای دکتر جنابیان، فوق تخصص مدیکال انکولوژی

مصاحبه با جناب آقای دکتر جنابیان، فوق تخصص مدیکال انکولوژی که این گفت و گو در راستای ارتقاء سطح دانش…